Dungeon 111A

Antyczna  grafika z czasów gdy mieszkałem w Domu Studenckim „Labirynt”. Przedstawia ona szalenie uproszczony schemat naszego modułu. Po stronie lewej wzmiankowany w tytule loch 111A.
level_111_A

Comments are Disabled